Despre noi

Prin sprijinul și deschiderea Ierarhilor Mitropoliei Ardealului și prin finanțarea oferită de Diakonisches Werk deja s-a format la Sibiu o tradiție din organizarea cursului de limbă germană, la care au acces în fiecare an mulți teologi români sau din alte țări ortodoxe, existând astfel o șansă de a obține o bursă pentru continuarea studiilor teologice post-universitare la universități din occident. Efectul acestei experiențe se concretizează de multe ori numai la nivel local iar relațiile cu teologi din alte țări și confesiuni nu mai sunt valorificate pe deplin.

Faptul că în Sibiu locuiesc momentan mai mulţi bursieri Diakonisches Werk/EKD cu dorința de a fructifica aceste experiențe și contacte a condus la ideea înființării unei asociații. Asociația se numește  dia.Logos .

Menționăm câteva dintre obiectivele Asociației  dia.Logos :

⚜ Crearea și dezvoltarea unei rețele de comunicare a foștilor şi actualilor bursieri ai Bisericii Evanghelice din Germania (Evangelische Kirche in Deutschland, Evangelisches Werks für Diakonie und Entwicklung, Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes, Diakosnisches Werk) prin sprijinirea și consilierea participanților la cursul de limbă germană, finanțat anual de Biserica Evanghelică în Sibiu;

⚜ Organizarea de conferințe, reuniuni, simpozioane, prelegeri, workshop-uri, școli de vară și sesiuni de dezbatere cu teme inter-ortodoxe inter-culturale și inter-confesionale;

⚜ Înfiinţarea unei şcoli creştine şi a unui centru creştin-educativ, precum și organizarea de schimburi de experiență între Romania și Germania;

⚜ Organizarea de acțiuni filantropice, educative, sociale şi culturale;

⚜ Elaborarea de proiecte și participarea la programe ce coincid cu scopul asociației.